אאא

האם צה"ל ערוך לטיפול בציבור החרדי, לפני הגיוס ובמהלך השירות? מנתוני דו"ח נציב קבילות החיילים, המוגש אחת לשנה לשר הביטחון ולוועדת החוץ והביטחון, עולה כי חיילים השומרים על אורח חיים דתי דיווחו על פגיעה בזכויותיהם ובתנאי שירותם בהיותם בקורס מפקדי כיתות.

בנוסף, מתברר כי בני ישיבה תמימים שעשו את הנדרש מהם, התייצבו בלשכות הגיוס והגישו מסמכים חתומים - מצאו את עצמם מסובכים עם רשויות הצבא.

לדוגמה, במהלך השנה החולפת התגלה שתקלה במערכות המחשוב של הצבא הביאה לידי כך שבקשות של בחורי ישיבות ואברכים לדחות את השירות לקבל דיחוי, לא תועדו כנדרש במערכות המחשוב של 'מיטב' ולא טופלו כלל.

הדבר התגלה בשעה שבחורי ישיבה גילו להפתעתם שגיוסם לא נדחה, וכי נטען שלא שלחו כלל בקשות בהקשר זה.

בעקבות תיעוד שנמצא ברשות בחורי הישיבות ששלחו בקשות במועד המתאים, החליטו גורמי 'מיטב' לאשר את דחיית הגיוס לצורך לימודים בישיבה לכל מי שהחזיק ברשותו תיעוד לכך וששלח בקשה בתקופה האמורה, שבה הייתה התקלה במערכות המחשוב. בהמשך התקלה תוקנה, ונמצא פתרון למניעת הישנות מעשים דומים.

מהדו"ח עולה כי גם החרדים שכבר משרתים בצה"ל, לא זוכים שזכויותיהם ישמרו כחוק וכמסוכם, בכמה קבילות הלינו חיילים על עיכוב של ממש, לעיתים של חודשים מספר, במשך הטיפול בערעורים שהגישו על דחיית בקשותיהם לקבל היתר לגידול זקן, וכן על קבלת נימוק שאינו מפורט דיו בתשובה לבקשותיהם.

 חייל חרדי (צילום: אולפן 'כיכר השבת'. תמונות: shutterstock / flash90)

עוד עולה מהדו"ח כי בחדרי המגורים באחד מבסיסי צה"ל לא הותקנו מזוזות על עמודי המשקוף של החדרים. מבירור הנושא מול גורמים בכירים ברבנות הצבאית ובאגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה אושר כי קיים מחסור במזוזות לא רק בבסיס שלגביו הוגשה הקבילה, אלא גם בכמה בסיסי אימונים של זרוע היבשה בשל הזנחה של כמה שנים ומטעמי תקציב.

בדו"ח צוין כי מחסור זה חוזר שוב ושוב במספר לא מבוטל של בסיסים בצה"ל. בראיית הנציב מוטלת על הצבא האחריות להקפיד על שיקבלו החיילים את זכויות היסוד שלהן הם זכאים על-פי פקודות הצבא, ובכללן זכויות דתיות והלכתיות.

בעניין זה יצוין עוד כי נקבע מועד לניפוק ולהתקנה של המזוזות לכלל פתחי החדרים, שבהם חסרים מזוזות, בתוך כמה שבועות ממועד הגשת הקבילה.

מתלונות אחרות עולה כי אין הפרדה מלאה בין חיילי הגדוד לחיילותיו בחדרי האוכל. בעקבות זאת מסר מפקד הגדוד כי יוקצו זמני ארוחות מוגדרים לכל פלוגה, וכן ציין כי תיבחן האפשרות לפתוח חדר אוכל נפרד, שישמש רק את פלוגת החיילים החרדים.

עוד עלה כי במהלך שבוע אימונים טקטי מפעילות החיילות את רכבי ה'הָאמֵר'. בתגובה על כך הונחו גורמי הפיקוד לשים דגש בנסיעה ב'האמר' עם מפעילה, וכי ייעשו מאמצים לסייע לחיילים חרדים שיבקשו להימנע מנסיעה ב'האמר' עם חיילות.

ממצא נוסף עלה מהבירור כי במהלך הכשרת החיילים בפלוגה התקיימו התנסויות המחייבות שהייה עם חיילות לבד בחדר, אולם כדי למזער ממשקים בין חיילות לחיילי הפלוגה באופן מוחלט הוחלט להמליץ על צירוף חייל ליחידה בתפקיד מַשַ"ק חינוך.

כן נמצאו בעיות כשרות רבות באין ספור דוגמאות שהאוכל לא היה מהדרין כמובטח.

מארגון צו 1, הפועל בנושא נמסר בתגובה כי "בימים אלו ממש, לאחר פרשיית בלוף המספרים של ראשי אכ"א לדורותיהם אלמוז וברביבאי והורדת גיל הפטור, נראה כי צה"ל לא ערוך לקלוט חיילים חרדים לשורותיו. התרבות ואורח החיים של חיילים יהודים שומרי המצוות עדיין זר למפקדים בכירים ויש תיעדוף ברור לערבוב נשים וגברים במחנות הצבא".

מדובר צה"ל נמסר בתגובה: "צה"ל כצבא העם מקפיד לספק לכלל משרתיו את התנאים הנדרשים לקיום אורחות חייהם בהתאם לאופי השירות הצבאי. מתן המענה בנושאים דתיים לחיילי צה"ל נאכף על-ידי גורמי המקצוע מחיל הרבנות הצבאית והמפקדים ביחידות".

"באשר לנושא החוסרים במזוזות בחדרי צה"ל, הרבנות הצבאית יצאה בתוכנית שש-שנתית בשם "משקוף" בה יותקנו מזוזות בהתאם לתו תקן ההלכתי שנקבע בכלל חדרי צה"ל. לאחרונה הושלמה התקנת המזוזות בכלל חדרי המגורים של חיילי צה"ל על-פי הפערים המוכרים, במידה וישנם חוסרים נוספים החיילים יכולים לפנות לרב היחידה לקבלת המענה הנדרש. התוכנית ממשיכה לפעול ובהתאם לכך מותקנים מזוזות לפי היעדים שנקבעו".