אאא

המונים השתתפו בשמחת החתונה  לבת האדמו"ר מזוטשקא - י-ם, עם החתן בנו של הרב דוד קאפף, ראש ישיבת אורייתא, ובנו של האדמו"ר מלעלוב בראנוביץ זצוק"ל.

בשמחה השתתפו אדמו"רים ורבנים, בהם האדמו"ר מזוטשקא, מכנובקא - בעלזא, בוהוש, נדבורנה, לעלוב בראנוביץ, הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח, בנו של האדמו"ר מבעלזא, הגאון הרב חיים שמרלר, ראש ישיבת 'חיי תורה', המשפיע הרה"צ רבי אלימלך בידרמן, ועוד.

לאחר החופה הסבו החוגגים לסעודה של מצווה, ולאחר מכן התקיימו ריקודים של שמחה יחד עם החתן, ובהשתתפות בחורי ישיבת אורייתא שבאו להשתתף בשמחת ראש הישיבה.

לאחר מכן התקיים מעמד ה'מצווה טאנץ', במהלכו רקדו המחותנים עם החתן והכלה בריקוד של מצווה.