אאא

אלפים השתתפו בשמחת החתונה לנכד האדמו"ר מצאנז, בן לבנו הרב יוסף משה דוד הלברשטאם, עם הכלה בת האדמו"ר מסטריקוב ירושלים.

השמחה התקיימה בהיכלי רוזנברג בקריית צאנז בנתניה, והיא החלה במעמד קבלת פנים לחתן בשירי רגש, ולאחר מכן מעמד החופה הסבו האלפים לסעודה חגיגית, כשבמהלכה נכנס הרבי למעמד שמחת חתן וכלה.

לאחר הסעודה וברכת המזון ערך הרבי את מעמד ה'מצווה טאנץ', במהלכו רקד הרבי עם הכלה בריקוד של מצווה, לקול שירת האלפים.