(צילום: בעריש פילמר)
אאא

האדמו"ר מדאראג שממעט לדבר בציבור, נשא אמש (מוצ"ש), שיחת חיזוק והתעוררות לחסידיו בנוגע לנגיף הקורונה, ובאופן נדיר אף התייפח בבכי של ממש תוך כדי הדברים שהועברו בשידור חי בכל ריכוזי החסידות.

לדברי האדמו"ר, אנו נמצאים בזמנים קשים שבהם אנשים לא יכולים להגיע ולהתפלל וללמוד בציבור, ו'אינו דומה רבים העוסקים בתורה למעטים העוסקים בתורה', וכדברי הגמרא 'כל הרגיל לבוא לבית הכנסת ולא בא יום אחד, הקב"ה משאיל לו".

הרבי ממשיך ואומר בבכי כי קשה לראות שבת כזאת, שבת מברכין ניסן, ושבת פרשת החודש, שיהודים צריכים להתפזר ולהתפלל בצורה כזאת, וכי בשמיים עומדים וממתינים לבני ישראל שיגיעו לבתי הכנסת.

עוד הוסיף האדמו"ר, כי צריך להתפלל ורק להתפלל, ולבקש מהקב"ה ולזעוק 'אוי לבני ישראל שגלו משולחן אביהם', 'שוב מחרון אפך והנחם על הרעה לעמך', 'חוסה ה' על עמך', התייפח הרבי בדמעות.

עוד קרא הרבי להתחזק בלימוד התורה ובעשיית גמילות חסדים על מנת להמתיק את רוע המגיפה.

לסיום אמר הרבי כי אנחנו לקראת חודש ניסן, חודש של ישועות וניסים לכלל עם ישראל.