אאא

האדמו"ר מאלכסנדר יוצא במכתב חריף לחסידיו בנוגע לנגיף הקורונה, בו הוא כותב כי הסיבה לפרוץ הנגיף בכל העולם, היא בשל השימוש באינטרנט, שביכולותיו גם כן לחבר את כל העולם יחד, ברומזו כמובן על הרשתות החברתיות השונות.

במכתבו כותב הרבי: "בעומדנו בשלהי חודש שמרבין בו שמחה, ולקראת הימים המבורכים של חודש ניסן, על כל אחד להתחזק ולחזק אחרים לקוות אל השם יתברך".

עוד כותב הרבי: "ידוע מדברי הרמב"ם שמדרכי התשובה הוא שבזמן שבאה צרה על ישראל, הם זועקים להקב"ה שבשל מעשיהם הרעים הורע להם, ומבקשים ממנו להסיר את הצרה מעליהם, אך אם ישנם שלא זועקים להקב"ה משום שהם חושבים שהצרה היא מקרית, הרי זו דרך אכזריות, לשון הרמב"ם".

 המשגיח חשף: נגיף הקורונה - היה די צפוי (צילום תמונה: יעקב כהן)

ולכן מוסיף הרבי בחריפות, "יש לעורר שוב מה שכבר עוררנו בחג הפורים, והוא שמכיוון שהתפשטות של חולי כזה לא היה מימות העולם, שרואים שהחולי נתפשט ע"י אנשים מכל העולם, הרי בוודאי שהדבר מכוון כנגד מידה שלילית של חיבור אנשים לכל העולם, והוא האינטרנט הפרוץ אשר על ידו אפשר להתחבר לכל הטומאה שבעולם, ולכן מוטל על כל אחד ואחד החובה להתנתק מהמכשירים הטכנולוגים, ולהתרחק מכל דבר שדומה להם", דברי הרבי.

בהמשך המכתב מבקש האדמו"ר מחסידיו לקבוע לעצמם ולבניהם סדר יום לתורה ולתפילה בייחוד עבור תקופה זו, ובנוסף מורה הרבי לכלל ההורים לפקח על ילדיהם שלא יבלו את זמנם לריק, ובפרט שלא ישוטטו עיניהם בכל מיני הבלים, אלא לנצל את ההזדמנות להנחיל לילדים את עיקרי האמונה בנחת וביישוב הדעת, ולהסביר להם שכל מה שקורה הוא ע"י הקב"ה שמסבב את העולם לטובת בני ישראל.