אאא

ראש הישיבה הגר"ש אלתר שיגר היום (שני) מכתב חיזוק מיוחד לבחורי ישיבתו, ישיבת פני מנחם, שנאלצו בהוראת משרד הבריאות לעזוב את הישיבה ולחזור הביתה, כחלק מההנחיות נגד נגיף הקורונה.

הגר"ש מסביר להם כי הניסיון משמים שמזמן להם הקב"ה הוא להרגיל עצמם שלא לסגור את הספר גם בהיותם בבית כשאיש אינו רואה חוץ מעין של מעלה, גם אז הם נדרשים להמשיך לשקוד על דלתי הגמרא ולא לעוזבה.

"הן כל תכלית ההתחנכות בישיבה, לא רק למקומה ושעתה, אלא שתמצא התורה קן בלב התלמידים, גם כשאינם נמצאים בה בפועל, ובכל נסיון אשר מזמנים משמיא לאיש יהודי, עליו לבדוק מה המבוקש ממנו בדבר, ובוודאי לכם התלמידים נ"י, הנסיון לראות אם תמשיכו בשקידתכם בעמל התורה למרות שאינכם במסגרת הרגילה".

"והרי עין של מעלה רואה, כמשחז"ל בפרקכם פרק מרובה, וע"כ התחזקו לבל יהא ח"ו אם תעזבני יום יומיים אעזבך, וכדאית זכות התורה להגן עליכם ועל משפחתכם מכל מרעין בישין, ונתבשר אך טוב".

 עד כמה נגיף הקורונה מסוכן לילדים שלנו?