אאא

בארצות הברית הכינו רשימה של כל החולים בנגיף ה'קורונה', שמצבם מוגדר קשה, מרביתם אנשים מבוגרים. הרשימה, למרבה האימה, רק הולכת ומתארכת.

גולשי 'כיכר השבת' - אנא התפללו לרפואת החולים בתוך שאר חולי ישראל.

 הלווית חולי 'קורונה' (צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת)

 

הרשימה:

 • צבי בן יכט (הרב משאפראן שליט"א)
 • אהרן שאול בן רחל
 • אברהם לוי בן שרה
 • אברהם אהרן בן ראשא
 • רויזא אהרן יושע בן עטיל
 • אהרן בן גאלדא
 • אהרן צבי בן ליבא שרה
 • אהרן יעקב בן בוניא
 • אהרן מרדכי בן גאלדא
 • אשר בן ברכה סימא
 • אברהם יוסף בן רחל לאה
 • אברהם בן מלכה
 • אברהם אליעזר בן טויבה
 • אברהם אהרן הלוי בן ראשא
 • בן ציון חיים בן שיינא נעכא
 • בינה בת חנה
 • בנימין שלום בן אביבה
 • דוד בן לאה פריידה
 • דוד יצחק בן שושנה רות
 • דוד בן שרה
 • דוד שלמה זלמן בן זלאטא
 • דוד בן עטא רעבא
 • חיים דב בן קראינדל
 • חיים מאיר בן פריידה רבקה
 • חנה לבה בת רבקה
 • חיים יצחק בן פרידה פייגה לאה
 • אליעזר יהודה בן חיה
 • אסתר רוזה בת שרה מינדל
 • פריידה רחל בת רבקה שינדל
 • גרשון בן מרים
 • גימפל מרדכי דניאל בן סורה איטה
 • גרשון אברהם בן מרים מלכה
 • הרייט בת ליליאן
 • לאה בת מרים
 • מסוד בן אסתר
 • משה שלום אליעזר בן שושנה רויזה
 • מרדכי משה ספרא בן פרימה רחל
 • משה אליעזר בן אסתר ציפורה
 • משה יעקב יוסף בן רות
 • משה בנציון בן רחל יהודית
 • מרדכי אלימלך בן דבורה
 • מיכאל בן דינה
 • מרדכי דוד בן לאה פעסיא
 • מנשה דב בן ראשא ריבה
 • נתנאל ברוך בן מרים
 • רחל בת מלכה
 • רחל בת ביטי
 • רבקה בת הינדה
 • שבתי בן אסתר
 • שלום ישראל בן ברכה
 • שלמה בן צביה
 • צבי יהודה בן רבקה
 • צבי הערש בן רוחמה
 • יצחק בן שפרה
 • ישראל בן שרה
 • יהודה אריה בן דבורה לאה
 • ישראל משה בן אסתר
 • חיה יהורם בן דינה
 • יעקב בן מלכה
 • יוסף משה בן סימה
 • יוסף יצחק הלוי בן חיה קלארא
 • יחזקאל בן גיטל
 • ישכר חיים בן אסתר מלכה (ד"ר גרינברג)
 • יוסף יצחק הלוי בן חיה קלערא
 • יונה אליהו בן שרה
 • ישראל יצחק בן גיטל
 • ישראל יעקב גרשון בן רבקה
 • יהודה לייב בן מנוחה רחל
 • יעקב יהודה בן חנה
 • יעקב בן רחל
 • צבי יהודה בן רבקה

מכירים חולים נוספים מהנגיף? רשמו את שמותיהם במערכת התגובות.

בשורות טובות