אאא

משב"ק האדמו"ר מסאדיגורה הרב דוד משה סגל יוצא במכתב מיוחד לחסידי סאדיגורה בשמו של האדמו"ר, בו הוא מורה על הדפסת סדר תפילה מיוחד לעת צרה, סדר שחובר ע"י הרה"ק רבי ישעיה מדינאוויץ זיע"א, והועתק על קלף אצל הסבא קדישא הרה"ק מרוז'ין זיע"א שהעיד בעצמו על הסגולה הגדולה באמירתו.

במכתבו הוא כותב כי בזמן שבני ישראל בכל העולם נתונים תחת צער גדול בשל חולשת הבריאות המתפשט בעולם ר"ל, הנני להציע לפניכם את סדר התפילה שמסוגל להגן על כל פגע.

עוד מציין המשב"ק, כי סדר התפילה המיוחד הודפס לראשונה בשנת תר"ח, עת סבלו יהודים רבים ממחלות ומגיפות, וכי הסדר המקורי והעתיק נמצא בבית גנזיו של האדמו"ר יחד עם יתר החפצים העתיקים.

 חוששים מה'קורונה'? זו העצה של המקובל (באדיבות המצלם)

אשר על כן מוסיף המשב"ק וכותב, כי הרבי הורה בשל המצב להדפיס את סדר התפילה לטובת כלל החסידים בארץ ובעולם.

עוד הורה הרבי, שבנוסף לסדר התפילה המיוחד שכל אחד ייתן פדיון נפש בסך 4 שקלים, שיעברו לטובת חלוקת קמחא דפסחא.