אאא

הגאון רבי ברוך דב פוברסקי, ראש ישיבת פוניבז', נשא אמש דברים בביתו, וביקש להרבות באהבת התורה והקב"ה, שבזכות כך אולי תיעצר מגפת הקורונה המתפשטת.

את שיחתו מסר ראש הישיבה לאחר תפילת 'יום כיפור קטן', מול מנין מאזינים מצומצם, בהתאם להנחיות משרד הבריאות, והיא הועברה בשידור חי בטלפון, לו האזינו תלמידיו הרבים. 

"בזמננו", פתח הרב את דבריו, "חשוב מאוד, מאוד! להרבות באהבת תורה. המצב כל כך קשה. רואים מה שקורה. זה לא פשוט. 'נסתרים דרכיך'".

הגרב"ד המשיך בענין מעשי: "צריכים לדעת, שהעצה היחידה לכל זה, היא דווקא להוסיף אהבה; יותר לאהוב את התורה, וממילא גם יותר לאהוב את הקדוש ברוך הוא. ככה זוכים להיות אחד איתו - ואז גם התורה וגם הוא מחזירים לנו".

"וכשהוא אוהב אותנו מאוד מאוד, הוא לא יפגע בנו. זו העצה הבדוקה ביותר בזמנים אלו. הדבר היחיד שבזכותו אפשר להינצל, זה רק להוסיף באהבת תורה", הדגיש ראש הישיבה.

בהמשך חיזק הגרב"ד פוברסקי את תלמידיו ואמר: "תראו מה שה'תנא דבי אליהו' אומר: ברוך המקום, ברוך הוא, שבחר בדברי חכמים ובתלמידיהם. במידה שאדם מודד - מודדים לו. כשם שהם יושבים בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ובכל מקום שפנוי להם, וקורין ושונין לשם שמים, ויראה בלבבם, הקב"ה יושב כנגדם ומגלה להם סודות התורה בפיהם ובלבבם". 

"זה כבר חידוש", הסביר ראש הישיבה. "אנחנו יודעים שישיבה זה משהו מיוחד ביותר, אבל בא אליהו הנביא ואומר: מה יהיה כשאחד לא יכול ללמוד בישיבה, כשבמקום שלו אין 'ישיבת בין הזמנים'; מה הוא יעשה? ימות? לא! שיישב בבית ולא יפסיק ללמוד. ככה כתוב. אם 'בכל מקום שפנוי לו, הוא יושב ולומד ומחזיק בדברי תורה, הקב"ה כנגדו' ואוהב ונותן לו את הכל".

ראש ישיבת פוניבז' סיים: "הנה כעת ההתכנסויות אסורות, אז מה יהיה? נשב בבית ונלמד בהתמדה כמו בישיבה. זה מה שצריכים לעשות. ואם נעשה ככה, הקב"ה יחזיר לנו אהבה. וכשהוא אוהב מאוד, הוא לא יפגע בנו".

צפו בדבריו המחזקים