אאא

1:

הפרשה מתחילה בקריאת הקב״ה למשה שיבוא לאוהל מועד כדי ללמד אותו את כל דיני הקורבנות.
לפני שנדבר על מהות הקורבנות כדאי לשים לב למשהו מענין, הקב״ה קורא קודם בשמו של משה, ורק אז מזמין אותו לאוהל מועד.

וכך אומרת הגמרא במסכת יומא ד: ״תניא, למה הקדים קריאה לדיבור, למדה תורה דרך ארץ שלא יאמר אדם דבר לחברו אלא אם כן קוראהו״.

מדהים לראות שהמילים הראשונות של חומש ויקרא מתחילות בלימוד דרך ארץ, כשאנחנו רוצים לפנות למישהו, כדאי קודם לקרוא לו בשמו, מעשה שמבטא חיבה.

2:

פרשתנו מתחילה בנושא הקורבנות וכדאי לנסות להבין כפי שביכולתנו מה הסיבה להקרבתם.

יש מחלוקת בין הרמב״ם לרמב״ן על בסיס עניין הקורבנות, לפי הרמב״ם כל סיבת הקורבנות היתה לתת מענה לעם ישראל בתקופה שכולם מסביבם עבדו עבודה זרה והקריבו קורבנות כפולחן כל אחד לאלילו הוא וכנראה שלא הייתה ברירה וכדי להיאבק שלא תגיע עבודה זרה חס ושלום לעם ישראל, גם לעם ישראל נתנו את הקורבנות.

3:

הרמב״ן חולק על הרמב״ם בטענה שקורבנות היו הרבה לפני שהתחילו פולחני עבודה זרה.

כתוב שאדם הראשון הקריב קורבן, קין והבל גם הקריבו, ובאותה תקופה לא היה בעולם שמץ עבודת גילולים כלל, כך לפי הרמב״ן.

אם כן מה סיבת הקורבנות?

הרמב״ן סבור שלקורבנות יש סוד נעלם ומטרתם התעלות רוחנית וכהוכחה אפשר לראות שבפסוקי הקורבנות בתורה מוזכר הקב״ה בשם הוי-ה בלבד ולא בשם אלוקים.

ידוע ש״אלוקים״ הוא מידת הדין לעומת ״הויה״ שהוא מידת הרחמים, אם כן הקרבת הקורבנות לא באה כדי לפייס את מידת הדין אלא כדי להתקרב לקב״ה באהבה רוחנית ולהגביר את הקשר ביננו.

4:

צדיקים שחיו לפני מאות שנים כתבו איך תיראה התקופה של ביאת משיח, ואכן הכל מתקיים בדיוק כמו שחזו.

כתוב שבימות משיח לא תהיה ממשלה, מגיפת דבר עולמי תגיע ובפסח בתקופת הגאולה כל אחד יהיה בביתו ממש כמו בליל יציאת מצרים, והנה אכן אנחנו כל איש בביתו.

יש שתי נבואות איך יגיע המשיח, הראשונה שהוא יבוא על חמור כעני ומסכן, אך בנבואה האחרת המשיח יבוא בדיוק הפוך, לא כעני ולא כמסכן.

אז לאיזו מהנבואה עלינו להתייחס?

 עמירן דביר בשירו החדש - גאולה

יש כלל, שנבואה טובה חייבת להתקיים אך נבואה רעה לא חייבת להתקיים אלא תלויה רק במעשים שלנו.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

שתי נבואות המשיח הן שתי האפשרויות כיצד הוא יבוא, האם תוך כדי סבל לעם ישראל חס ושלום או ברווח ובקלות והצרות והמלחמות יהיו רק לשונאינו.

ומה באמת יקרה? הכל תלוי אך ורק בנו.

אם נחזור בתשובה אמיתית כל אחד לפי מצבו, נקבל את המשיח בשמחה וללא צרות, אך אם חס ושלום לא נחזור בתשובה, אוי ואבוי מה יקרה, ביאת משיח במקרה כזה תהיה מלווה בהמון קושי.

5:

אני יודע שזה לא תפקידי, אבל עדיין, פונה אני בתחינה לכולם, אנא מעטו לצאת מהבית אם אין ממש הכרח, את החתונות חייבים לעשות רק לפי החוק שלא ממש נשמר לצערי.

כתוב שהמציל נפש מישראל כאילו קיים עולם מלא.

והפוך? מי שמסכן נפש מישראל? תחשבו על זה.

שבוע בריא ומקסים לכולם

עמירן דביר (הלוי)