אאא

לפני ימים אחדים, בעקבות הבטחות של מקובלים להגעתו של המשיח בשל נגיף הקורונה, העלנו כתבה על ההבטחה הנכזבת למשיח בשנת ת"ר (1840) ואת האכזבה וההשתמדות בעקבות אי הגעתו.

בכתבה הבאנו את גדולי ישראל דאז, שחרדו למקרה שמשיח לא יבוא, והתריעו שאין סיכוי שמשיח יבוא, וכך הצילו יהודים פשוטים לבל יתאכזבו מההבטחה.

בפרק ב' הבאנו את גורלם של 450 יהודים בירושלים תלמידי הגר"א שהתנצרו, והאמינו שמשיח הוא אותו האיש יש"ו שר"י, כי לצערנו לאור הבטחת המקובלים דאז, הם האמינו במאה אחוז שמשיח יבוא בשנת ת"ר, וכשלא קרא כן, הרי שהם הבינו שהיהדות ח"ו היא לא אמת, ועשו את הצעד הנורא מכל.

בעקבות הכתבה, תיבת האמייל של כיכר השבת התפוצצה מרוב תגובות, חלק מהן היו עדינות, וחלקן קשות יותר... נביא חלק:

"עפריה לפומיה של החוקר שכופר במשיח"

"עוד 'הסטוריון' חכם בעיני עצמו שרק לנבור בפצעים ישנים יודע ובלי טיפת רגישות או תפיסה היסטורית"

"אתה בור ועם הארץ לא תצליח לקלקל את האמונה בביאת המשיח שהרמב"ם כותב שמי שלא מאמין במשיח או שלא מצפה לביאתו כופר בתורה ובמשה רבינו יהודים הלכו להישרף בשירת אני מאמין"

"חבל שמערכת האתר מעלה כאלה כתבות מטופשות שנועדו לקרר יהודים מאמונה בבירת המשיח"

כמובן שאנו בטור 'היסטוריה ואקטואליה' ב'כיכר השבת' מצטטים אך ורק ממקורות ישראל סבא, ולכן כדי לענות על אותם מלעיזים, נביא מספר בן זמנינו: 'אוצר פלאות התורה' שקיבל הסכמות מכל גדולי ישראל שכתב בהרחבה את הסיפור המלא על האכזבה באי ביאת המשיח בשנת ת"ר.

 

סדרת חומשי 'אוצר פלאות התורה' שנכתבה ולוקטה בידי הרה"צ ר' זאב וואלף זיכערמאן מניו יורק, שקיבל הסכמות על סדרת חומשיו נלהבות ממרנן ורבנן: הגרי"ש אלישיב, הגראי"ל שטיינמן, הגר"נ קרליץ והגר"ש אוירבך זצ"ל ושיבלחט"א: שר התורה הגר"ח קנייבסקי, הגרי"ג אדלשטיין, הגר"ב פורברסקי, גאב"ד העדה חרדית הגר"י וייס, הגר"מ שטרנבוך, אדמו"ר מבעלזא, אדמו"ר מסאטמר, אדמו"ר מרחמיסטיקה אדמו"ר מבאבוב, ועוד.

בחומש ויקרא, עמוד ל"א, צוטט היעב"ץ שהבטיח משיח עד שנת ת"ר (1840) אשר הובא בכתבתי, כמו כן, צוטט מספר 'מעשה רוקח' על אדמו"ר מבוטשאטש שכל שנת ת"ר ציפה להגעתו של משיח, ובראש השנה בשנת תר"א (1841) שהוברר שמשיח אל בא, התעצב מאד, והלך לעולמו בחג שמיני עצרת.

העורך ציטט את האדמו"ר מצאנז קלוזינבורג בעל השפע חיים, על החתם סופר (!) שגם הוא ציפה לגאולה בשנת ת"ר (!) וכיון שראה שלא נושעו, הוא לא רצה לחיות, והלך לעולמו.

השיא שציטט ספר 'אוצר פלאות התורה' הוא מספר 'אגרות שפירין' עדות על אדמו"ר בעל ה'דרכי תשובה' ממונקאטש שסיפר על כ"ק האדמו"ר רבי שלום רוֹקֵחַ מבעלזא (!) שהכריז בתחילת השנה שלא יחשבו שזוהי שנת הגאולה (!) "וצידקתו עמדה לו להציל נפשות מישראל מכפירה ח"ו בין המון כשלא נזכה חלילה".

כמו כן צוטט בספר 'אוצר פלאות התורה' האדמו"ר בעל המנחת אלעזר ממונקאטש שטען שמה שאומרים שגם הסבא משפולי הבטיח הבטחות שווא שמשיח יבוא בשנת ת"ר, הרי זה שקר! כי גאון כמותו לא יכול להבטיח זאת, כי יוצא שהתפילות שמתפללים למשיח בשנים אחרות, הרי זה שקר, ויוצא שחושבים שעד שנת ת"ר לא חשבו שמשיח עתיד לבוא וזה סותר את הי"ג עיקרים של הרמב"ם.

נמשיך ונצפה למשיח צדקנו שאנו ממתינים לבואו, בכל רגע ממש, בלי כל קשר לנגיף הקורונה!

  • ישראל שפירא, הינו חוקר עמית במכון 'עד הנה' לחקר יהדות גליצייה ובוקובינה, מרצה ומדריך טיולים בארץ ובעולם המתמחה בהיסטוריה תורנית
    לפרטים נוספים נא לפנות: sisraerl@gmail.com