אאא

הרב זאב קצנלבוגן, בפינה מיוחדת ב'כיכר השבת' - לומדים את ספר התהילים.

פרק י"א

 ההסבר הקצר לפרק י"א
  • הביאור המורחב לפרק י"א:

פרק י"ב

 ההסבר הקצר לפרק י"ב
  • הביאור המורחב לפרק י"ב:

לפינות הקודמות >>