אאא

הרבנים הראשיים לישראל הראשון לציון, הגאון רבי יצחק יוסף והגאון רבי דוד לאו חתמו על מכתב בו קראו שלא לדחות ברית מילה בגלל נגיף הקורונה, אלא אם יש מחלה או סיבה רפואית המונעת את קיום הברית.

 בפתח מכתבם, כותבים הרבנים: "בתקופה קשה זו עת הנגיף פוגע ברבים, באנו בשורות אלו לחזק את אחינו בני ישראל בכל אתר ואתר על חשיבות קיום מצוות מילה.

"אין צורך להכביר במלים על מצוה חשובה זו שמרן בעל השולחן ערוך הגדירה "וגדולה מצווה זו משאר מצוות עשה". די בדברי חז"ל 'גדולה מילה שאלמלא היא, לא ברא הקב"ה את עולמו, שנאמר 'אם לא בריתי יום ולילה חקות שמים וארץ לא שמתי'".

 הרב הראשי הגר"ד לאו באולפן 'כיכר השבת'

לדבריהם: "שמענו שיש כאלה שמורים לעצמם היתר, בשל התפשטות נגיף הקורונה, לדחות את קיומה של מצווה זו. דבר זה אסור. ישנה חובה לקיים מצוות מילה ביום השמיני ורק במקרים של מחלת הולד יש לדחות את קיומה".

"אנו קוראים להמשיך ולקיים מצווה זו בזמנה כהלכתה גם בימים אלה. ובזכות קיום מצוות התורהיערה הקב"ה את ברכתו ממרום עלינו על כלל ישראל ועל העולם כולו לרפואה שלמה", סיימו את מכתבם.