אאא

הרב זאב קצנלבוגן, בפינה מיוחדת ב'כיכר השבת' - לומדים את ספר התהילים.

פרק ט"ו

 ההסבר הקצר לפרק ט"ו
  • הביאור המורחב לפרק ט"ו:

פרק ט"ז

 ההסבר הקצר לפרק ט"ז
  • הביאור המורחב לפרק ט"ז:

לפינות הקודמות >>