אאא

ראש ישיבת פוניבז' הגאון הרב גרשון אדלשטיין יצא במכתב חריף במיוחד בכל הנוגע להתנהלות בשל מגפת הקורונה המשתוללת ברחובות בני ברק כשהוא מורה "שהיות ומדובר בשאלה של סכנת נפשות, יש לשמוע להנחיות הרופאים כפי שמתפרסם ע''י משרד הבריאות". 

הוא מסביר כי "אי לכך יש להימנע ככל שניתן מיציאה מהבית לכל צורך שהוא, ולכן אסור להתפלל במנין ואסור לקיים קריאת התורה".

"אסור לארח ולהתארח בשבת הקרובה - שבת הגדול, וכן בליל הסדר, וכ''א יערוך הסדר בביתו עם משפחתו הקרובה בלבד, וכן ילדים נשואים (גם זוגות צעירים ממש) לא יתארחו אצל הוריהם בשבתות אלו ובחג הפסח הבעל''ט", מורה הגר"ג בצעד חריג.

עוד הוסיף הגר"ג, "במקרים חריגים יש להיוועץ ברופא ולעשות כהוראת הרופאים".

 דבריו של ראש הישיבה, השבוע (באדיבות משה שמש)

הוא מתייחס גם לגבי מנייני המרפסות ופוסק, "יש להקפיד שכל המתפללים, הכהנים ושליח הציבור כולם ללא יוצא מן הכלל יעמדו אך ורק בבתים ובמרפסות, ולא בחוץ כלל וכלל!".

"לגבי קיום קריאת התורה במניני המרפסות, מלבד השומעים כולם, שיהיו בבתים ובמרפסות, לגבי בעל קורא בלבד, הורה מרן שליט"א שישאלו את הפוסקים, ויש שהורו שהבעל קורא יעלה לכל הז' קרואים, ויש שהורו שיעלו ז' קרואים מהבתים ומן המרפסות ואף שאינם קוראים מספר התורה (וכשי' הרא''ש לגבי סומא שעולה לתורה ואף שאינו קורא מתוך הכתב), ועכ''פ, רק הבעל קורא רשאי לעמוד מחוץ לבית, ללא העולים וללא הגבאי, ובכל אופן אחר אסור לקיים קריאת התורה", פוסק הגר"ג ומסיים, "וה' ישמע שוועת עמו ישראל במהרה בימינו".