אאא
מכיוון שרבים נאלצים לעשות השנה 'ליל סדר' לבד, לאור ההנחיות המחמירות של גדולי ישראל ומשרד הבריאות. נעתר תלמידו ואחיינו של החזון איש, לתת שיעור מפורט בנושא.
הגאון רבי מאיר גריינמן, מסר שיעור מפורט ובו הדרכה ותמצית דיני ליל הסדר, כפי שנהג מרן החזו"א זללה"ה, וכפי שנוהג הוא ע"פ דרכו של החזו"א.

על פי הנחיות משרד הבריאות שהו בחדר לימודו בעת מסירת השיעור רק בנו ונכדו, והשיעור נמסר והועבר בשידור חי לכמה מוקדים, שהאזינו בשקיקה לפסקיו והנחיותיו של הגר"מ.

הצלם מוטי גרין הורשה להיכנס לקודש פנימה והסריט את השיעור, לזיכוי הרבים.

צפו בשיעור המלא