אאא

פעם אחת, בשבת שקודם חג הפסח, התפלל הבעל שם טוב הקדוש תפילת שחרית של שבת. פתאום, לפני תפילת מוסף, הסיר הבעל שם טוב הקדוש מעליו את הטלית ויצא לחצר בית הכנסת.

בחצר בית הכנסת ראה הבעל שם טוב הקדוש נערים מוליכין דוב ורצים אחריו, והבעל שם טוב הקדוש הלך אחריהם.

הנערים הוליכו את הדוב משער חצר בית הכנסת אל השוק, ואז הוליכו את הדוב עד ביתו של השופט. והדבר היה לפלא גדול בעיני כולם.

ואז, קרע הדוב את החבל שהיה קשור אליו, והתפרע כאילו הוא משתגע, וכל העם שהלכו אחרי הדוב ברחו משם בריצה מהר, כי פחדו שהדוב ירוץ בכל העיר ויזיק לבני האדם.

הבעל שם טוב הקדוש נשאר לעמוד שם, על מקומו.

הדוב רץ אל החצר של השופט ונכנס לפרוזדור שלו, ופתח את דלת הבית בחוזקה. הבעל שם טוב הקדוש נעמד מיד ליד החלון, כדי לראות מה יעשה הדוב, והיו עוד כמה אנשים שחיכו לראות, עד שרוב בני האדם נעמדו ליד החלונות לראות מה יעשה הדוב.

הדוב נכנס לבית, ומיד הזיז את השולחן ממקומו, הגביה את הרצפה וחפר בקרקע עד שמצא אדם אחד מת טמון שם, תחת לקרקע.

נטל הדוב משם את המת בשתי ידיו והגביהו לעיני כל. צעק הבעל שם טוב הקדוש: אתם עדים! כי רצונם של האנשים בעיירה היה להעליל על היהודים, כי רצחו את האדם הזה (עלילת דם לפני חג הפסח).

 כנסיה בארה"ב, בסרטון עלילת דם מודרנית (ארכיון)

או אז הלך הבעל שם טוב הקדוש בחזרה לבית-הכנסת להשלים את התפילה.

מאמרותיו של הבעל שם טוב הקדוש 'צידה לדרך, לשבוע הבא עלינו לטובה

הבעל שם טוב הקדוש מבאר סוד גדול, שעל ידי האותיות הקדושות של התורה והתפילה שהוא ענין של 'בא אל התיבה', ניתן לקבל ישועה ולהוושע, וזה נקרא: שנעשה לאדם 'צוהר לתיבה'.

ובכוח היפוך אותיות התפילה, אפשר להפוך את ה'צרה' של 'הצר' (שמצר לנו), ל'צהר', והצוהר נהפך לישועה, והוא ענין - 'רצה' (ארבעת המילים מורכבות מאותם האותיות, רק בסדר שונה).

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

וזהו על דרך שכתוב: "עת צרה היא ליעקב - וממנה יוושע". ולא זאת בלבד שניתן להיפטר מהצרה, אלא דווקא מתוך הצרה עצמה תצמח הישועה - 'ממנה יוושע', אפשר שדווקא הצרה עצמה היא שתביא לאדם - את הישועה.

וזה ענין ה'צהר', שה'צהר' מאיר באור חזק ורב עוצמה, וכמו שבצהרים יש תוקף חזק לזריחת השמש, שכתוב: "ואהביו כצאת השמש בגבורתו" (עפ"י ספר היצירה פ"ד מי"ב, צוואת הבעל שם טוב הקדוש).

וזהו סוד גדול, שכל מה שנגזר על האדם, ניתן להפוך לדבר אחר, ע"י היפוך האותיות, כמו בדוגמא שמוסברת כאן: שהמילה 'צרה' של 'הצר' (הצורר), יכולה ליהפך ל'צהר' ו'רצה'. כך כל צרה שיש לאדם ניתן לבטלה ע"י התפילה בסוד היפוך האותיות, כגון: 'נגע' יכול להפוך ל'ענג', והבן.

יהי רצון שהשבוע נתבשר שכל 'נגע' שיש בארץ ובעולם יהפך ל'ענג', וכולנו נזכה השנה ולהתענג על ה', לשבת בליל הסדר מתוך רוגע ושמחה ובבשורות טובות, ש"ישועת ה' כהרף עין", אמן.