אאא

האדמו"ר מפיטסבורג פרסם מכתב אקטואלי לחסידיו, ערב חג הפסח, בעקבות התפשטות נגיף הקורונה. מצב זה, השורר בארץ ובעולם, הוביל כידוע להסתגרות מתחייבת בבתים, ולשאלה מעניינת - עליה הרבי עונה.

"הנה בעמדנו לקראת חג הפסח", פותח הרבי את מכתבו, "אשר כל איש ישראל מכין את נפשו בהכנה דרבה בביעור כל חמירא ושאור שבעיסה, יתעורר כל אחד לקיים את ענייני החג בהתלהבות ובאש קודש מתוך אמונה ושמחה.

וכאן האדמו"ר מוסיף וכותב: "מנהג ישראל קדושים לפרש את סימני הסדר, 'קדש' 'ורחץ' וכו', אך השנה שגור בפי כל שלכאורה אי אפשר לומר את הפירוש על קדש - 'כשהאבא חוזר מבית הכנסת', משום שלדאבוננו השנה לא נוכל להתפלל בליל הסדר בבית הכנסת, ולכן האבא אף אינו חוזר משם".

אך "אף על פי כן, אין לשנות את הנוסח הקדוש", קובע הרבי מפיטסבורג, "ויש לאומרו גם השנה כרגיל, משום שמקורם של המנהגים והנוסחאות השונות הנהוגים בליל הסדר, שורשם במקום גבוה מאוד, והם עושים רושם בעולמות העליונים ותיקונים גדולים".

לסיום כותב האדמו"ר, כי העובדה שכולם נצורים בבתיהם בשל העניין של 'ונשמרתם מאד לנפשותיכם', היא הוראת שעה שיש לקיימה ולהקפיד עליה מאוד, וכי השנה נתווסף לכולנו "אור חדש ומיוחד, כפי שנאמר שהקב"ה מאיר באור יקרות לכל איש ישראל דווקא על ידיד שבתו בביתו".

המכתב
המכתב
הגדלה