אאא

חבר מועצת הרבנות הראשית, רבה של מגדל העמק ונשיא מוסדות 'מגדל אור', הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן, במסר מיוחד ל'כיכר השבת', לכבוד 'יום השואה'.

בקריאה לבני הנוער אומר הרב גרוסמן כי העמלק של דורינו הוא ללא כל ספק האשמדאי הנאצי שביקש לכלות ולחסל את עם ישראל, והרג שישה מיליון יהודים ובתוכם מיליון ילדים. "זו טרגדיה של כל הדורות ואסון שאינו נשכח לנצח", אומר הרב, "המטרה של יום השואה היא לזכור את רשעותם כדי שלעולם לא יקרה שוב דבר כזה".

בדבריו הקדיש הרב גרוסמן כמה מילים לדמותו של האדמו"ר רבי יקותיאל יהודה מקלויזנבורג שאיבד בשואה את אשתו ואחד עשר ילדיהם. "פעם היכהו הקלגס הנאצי מכות אכזריות ושאלו בבוז: 'עכשיו תמשיך לומר 'אתה בחרתנו'?', ענה לו הרבי: 'רק עכשיו אני מבין את המשמעות של זה, כי אני הנרצח ולא הרוצח'".

הרב גרוסמן מחדד בדבריו את הצורך לזכור את זכר הקדושים ולהמשיך את מורשתם הרוחנית לעד ולנצח כדי שגחלתן לא תיכבה.