אאא

הרב זאב קצנלבוגן, בפינה מיוחדת ב'כיכר השבת' - לומדים את ספר התהילים.

פרק כ"ז

  ההסבר הקצר לפרק כ"ז

 

  • ההסבר המורחב לפרק כ"ז:

 

פרק כ"ח

  ההסבר הקצר לפרק כ"ח

 

  • ההסבר המורחב לפרק כ"ח:

לפינות הקודמות >>