אאא

ראש הישיבה, הגאון רבי גרשון אדלשטיין, נשאל האם צריך לכפות על ילדים להתפלל בתקופה זו שנמצאים בבית: "לא לא לא לא לנדנד, רק בדרכי נועם, הילד יודע מה שטוב לו".

במהלך שיחה שמסר בימים האחרונים, נשאל הגר"ג אדלשטיין: "כמה וכמה הורים ששואלים. יש ילדים בבית בני 12 שהם מאבדים את המימד של הזמן כי נמצאים כל הזמן בבית, יושנים מאוחר וקמים מאוחר, עד כמה להקפיד איתם על זמן תפילה וקריאת שמע".

הגר"ג אדלשטיין: "רק בדרכי נועם בלי כפייה".

לנדנד להם בדרכי נועם?

הגר"ג אדלשטיין: "לא לא לא לא לנדנד, רק בדרכי נועם, הילד יודע מה שטוב לו, צריך לתת לו עידוד שירצה שיהיה לו חשק, כפייה זה לא משפיע בכלל זה עושה תוצאה הפוכה, אסור להכריח ילד. רק בצורה מעניינת בידידות מתוך אהבה. בדרך כלל הילד עושה מה שאבא שלו עושה, זה טבע של חיקוי ואם מכריחים התוצאה הפוכה. רק בדרכי נועם. שלא ירגיש בכלל שיש ביקורת עליו.

"ילד מרגיש את הביקורת ואז זה כואב לו מאוד! זה גורם לילד לפריקת עול, שלא ירגיש ביקורת - זה כלל חשוב בחינוך".