אאא

הרב זאב קצנלבוגן, בפינה מיוחדת ב'כיכר השבת' - לומדים את ספר התהילים.

פרק ל"א

 ההסבר הקצר לפרק ל"א

 

  • ההסבר המורחב לפרק ל"א:

 

פרק ל"ב

 ההסבר הקצר לפרק ל"ב

 

  • ההסבר המורחב לפרק ל"ב:

לפינות הקודמות >>