אאא

במהלך ביקורו של הגאון הגדול חכם יעקב יוסף זצ"ל במעונו של אביו, מרן פוסק הדור רבינו עובדיה יוסף זצ"ל, ביקש האב להפתיע את בנו הגדול בספרו החדש 'חזון עובדיה'.

הגר"י יוסף השיב לאביו כי כבר קרא את הספר 'הוא מלא וגדוש', מרן הופתע 'מה? ראית אותו איפה ראית אותו'. מרן כתב לבנו הקדשה אישית על הספר.

במלאות שבע שנים להסתלקותו של הגאון רבי יעקב יוסף זצ"ל, אני מביאים את הקטע המרגש מחדרו של מרן זצ"ל ברחוב הקבלן 45.