אאא

הרב זאב קצנלבוגן, בפינה מיוחדת ב'כיכר השבת' - לומדים את ספר התהילים. 

פרק ל"ג

 ההסבר הקצר לפרק ל"ג

 

  • ההסבר המורחב לפרק ל"ג:

 

פרק ל"ד

 ההסבר הקצר לפרק ל"ד

 

  • ההסבר המורחב לפרק ל"ד:

לפינות הקודמות >>