אאא

כמו חלום: לפני 71 שנים, נראה כי היחס החרדי להקמת מדינת ישראל, החוגגת היום את 'יום העצמאות' ה-72, היה שונה בתכלית.

היה זה ביום ג' באייר, שנת תש"ט כאשר הרב בנימין זאב דויטש, שהיה עוזרו של הגאון רבי יוסף שלמה כהנמן זצ"ל, הלוא הוא 'הרב מפוניבז'' ומזכיר ישיבת פוניבז'.

הרב דויטש ז"ל הוא אביהם של הגאון רבי ברוך שמואל דויטש, ראש ישיבת "באר מרדכי", והגאון רבי אשר דויטש, מראשי ישיבת פוניבז' של פלג 'המחבלים', מחשובי רבני 'הפלג הירושלמי'.

במכתב ששלח לראש עיריית בני ברק דאז, הרב יצחק גרשטנקורן, מייסדה של העיר החרדית, הוא מגדיר את הקמת מדינת ישראל כ"אתחלתא דגאולה".

הרקע למכתב הוא בחירתו של הרב גרשטנקורן להיות 'נציב הישיבה' דווקא ביום ה' באייר, יום העצמאות, כאשר בחר את יום זה כדי לתרום לכבוד אחזקת התורה.

"לכבוד מועצת בני ברק, ע"י נשיאה ומיסדה, הרב יצחק גרשטנקורן יחי' לאוי"ט", פותח הרב דויטש את מכתבו, "מתכבדים אנו להזכיר למע"כ, כי יום ה' אייר הוא היום שבחר לו לברכה להיות נציב הישיבה - יום הכרזת תקומת ישראל בארצו.

"מי יתן, וכשם שזכינו לראות באתחלתא דגאולה, כן נזכה לראותב הרמת קרן התורה בארצנו הקדושה ובגאולת ישראל השלימה בביאת משיח צדקנו בב"א".

את מכתבו הוא חותם: "בברכת התורה, בכבוד ובהוקרה, ב. ז. דויטש, מזכיר".

כידוע, מאז קום המדינה מקפידה ישיבת פוניבז' לתלות מדי יום העצמאות את דגל ישראל בגג הבניין, וזאת כהמשך להוראתו הישירה של הרב מפוניבז' זצ"ל, שאת הוראותיו ומנהגיו בישיבה לא משנים.

הדגל, מתנוסס מעל הבניין מהשעה 08:00 בבוקר ועד לשעה 16:00 אחר-הצהריים.