אאא

קו טלפון שעדכן את הקיצונים על כל ההפגנות שנערכו בתקופה האחרונים, זמניהם ומיקומם, נותק באחרונה על ידי משרד התקשורת.

מדובר בחלק מהמלחמה בקיום אותם הפגנות, שהידרדרו מספר פעמים בתקופה האחרונה לאלימות במיוחד. כבר הערב, הקימו קו חדש.

אל הקו הישן, היו מחוברים אלפי אנשים, בהם כאלו שאינם משתייכים לאותם חוגים קיצוניים, אך ביקשו להתעדכן באותם מחאות שקיימו.

כבר כמה ימים שהיו תלונות כי לא ניתן להתחבר לקו. תחילה חשבו מפעיליו כי מדובר בבעיה בשל עומס מחייגים בימים אלו.

רק היום בשעות הבוקר הבינו כי הקו בעצמם נסגר סופית, ולכן, כבר היום בשעות הערב, המשיכו את העדכונים במספר טלפון אחר.