אאא

הרב זאב קצנלבוגן, בפינה מיוחדת ב'כיכר השבת' - לומדים את ספר התהילים.

פרק מ"א

 ההסבר הקצר לפרק מ"א

 

  • ההסבר המורחב לפרק מ"א:

 

פרק מ"ב

 ההסבר הקצר לפרק מ"ב

 

  • ההסבר המורחב לפרק מ"ב:

לפינות הקודמות >>