אאא

שמעתי מרב קהילתנו רבי גדליה ז"ל, שרבי יחיאל אב"ד קהילת קאוולע שלח שליח איש למדן וחכם, כדי לתהות על קנקנו של הבעל שם טוב הקדוש.

בדרך למזי'בוז' חלה השליח, ולכן, כאשר הגיע למזי'בוז נכנס לאכסניה כדי לשכב לנוח קצת, והוא נח על יד התנור, ונהנה מהחמימות הגדולה של התנור.

הבעל שם טוב הקדוש שלח את גיסו רבי גרשון אליו, ורבי גרשון הלך וישב לידו על יד התנור ואמר לו דברי תורה.

כשהגיעה שעת מנחה אמר לו, בוא עימי לתפילת מנחה. וכאשר הם הלכו לתפילה הרגיש השליח שהוא בריא, וחשב שאולי רבי גרשון הוא הבעל שם טוב הקדוש.

שאל השליח את רבי גרשון: האם אתה הוא הבעל שם טוב הקדוש?

ענה לו רבי גרשון: הי! הי! אני הרב? הלוואי שיהיה לי עולם הבא, רק מה שמשיג הבעל שם טוב הקדוש כשהוא מעשן מקטרת (לולקא) אחת.

חזר השליח לרבי יחיאל מרגליות וסיפר לו את הדברים, ורבי יחיאל מרגליות התקרב לבעל שם טוב הקדוש, והיה לאחד מתלמידיו המקורבים ביותר.

בזוהר חי גם יש התייחסות לעישון המקטרת: "ואם ראו אצל אור עינינו אור צח מצוחצח שהיה לפעמים יושב בטל לעשן הלולקא וכיוצא... שעסק ביחודים גדול מן עסק התורה... ותלמידו הקדוש מוהר"י אמר קודם פטירתו שמבקש מאת ה' יתברך שירויח בכל תורה ומצוות של כל ימיו מה שהרויח רבו מרן הקדוש ביחודים שעסק בעת עישון פעת אחת את הלולקע" (קאמארנא פר' תרומה, ב).

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

מאמרותיו של הבעל שם טוב הקדוש 'צידה לדרך' לשבוע טוב ומוצלח

עיקר העבודה של האדם שיתמיד במה שעושה, לדוגמא: ילמד בכל יום שיעור מוסר ואפילו קצר מאוד, כיון שהלימוד הזה עושה נחת רוח גדולה לה' יתברך.

היום קל ללמוד אפילו 5 דקות, בכל מיני אפשרויות וצורות, שהקביעות של השעור נותן לאדם חיזוק ביראת שמים, ודבקות בה' יתברך.

וכדאי לזכור שכל פעולה טובה שאדם עושה, או שחושב לעשות הוא בורא לו מלאך אחד, ויחשוב, שמה שהוא עושה, זה בכדי לעשות נחת רוח לקב"ה.

וכאשר האדם צריך זכויות, המלאך הזה יכול להמליץ עליו ולזכות אותו בדין, ולכן, אל יזלזל האדם בשום מצווה שעושה, או מחשבה טובה ואפילו אם היא נראת לו מאוד קטנה, כי אין האדם יודע איפה היא תעמוד לו מליצת יושר ותזכה אותו.

יהי רצון שנזכה לגרום נחת רוח לבוראנו, והוא ימליץ טוב בעדנו – ויגאלנו, אמן.