אאא

מעמד "ועידת הישיבות - כנס החינוך" הנערך מדי שנה על-ידי 'לב שומע' במעמד מרנן ורבנן גדולי ישראל, לא נערך השנה בשל מגיפת ה'קורונה', ובמקומו בוצע שידור למספר מוקדים.

כעת, מגיש 'כיכר השבת' בפרסום ראשון את משא החינוך המלא של ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין, ובו כל ההנחיות הן להורים והן למלמדים ולר"מים, כיצד יש לנהוג כלפי הילדים והבחורים בימים אלה.

לאחר מכן, שו"ת החינוך המלא עם ראש הישיבה, ובו שורת שאלות אקטואליות לימים אלה, בנושאי החינוך, שהגיעו למוקד 'לב שומע' והוצגו בפני ראש הישיבה.

יצוין כי האירוע ששודר בסוף השבוע הוא כחלק מהכנה לשידור כנס מקצועי שאמור להיות בל"ג בעומר, בשבוע הבא, בו יופיעו אנשי מקצוע ומומחים מטעם 'לב שומע', בנושא ההתמודדות עם ילדים ובני נוער בתקופת ה'קורונה'.

משא ראש הישיבה 

"זיכוי הרבים זה דבר גדול מאד, מי שמזכה את הציבור במעשים טובים זה כאילו שהוא מקיים אותם, זה דבר ידוע. ומי זה מזכה הרבים?

"ראש ישיבה הוא מזכה הרבים, את כל הישיבה הוא מזכה; מגיד שיעור הוא מזכה הרבים, משיב, משגיח; וכל אחד, כל אדם, עם ההנהגה שלו הוא משפיע על אחרים, אם רואים הנהגה יפה זה משפיע.

"איזה השפעה? השפעה של אהבת תורה, התמדה, הבנה בתורה, ומידות טובות, ההשפעה באה על ידי התנהגות עצמית, דוגמא אישית וגם על ידי דיבורים שמדברים על זה - זה משפיע אהבת תורה, התמדה, יראת שמים, ומידות טובות, כך זה משפיע.

"וידוע שיש טבע של יראת הרוממות, מי שיש לו איזה שררה משהו, לא משנה, כל אחד, ראש ישיבה, או משגיח, או מגיד שיעור, או משיב, שיש לו איזה שררה, אז יש יראת הרוממות. הציבור, אלו המושפעים, רואים עליו יראת הרוממות, מחשיבים אותו מאד, מחשיבים אותו, ראש ישיבה, משגיח, מגיד שיעור, משיב, ובזה הוא משפיע, מכיוון שמחשיבים אותו אז הוא משפיע.

"אבל זה תלוי בהנהגה גם כן, אם הוא מתנהג הנהגה ראויה, הנהגה רצינית, הנהגה יפה, הנהגה שמתאימה לבעל מדרגה.

"אבל יש עוד דבר, אם הוא יהיה חבר של המושפעים כבר אין השפעה, אם הוא עושה את עצמו לחבר, הוא יכול להיות ידיד, ידיד שאני דואג לך ורוצה את טובתך, אבל כמו חבר? זה כבר אין השפעה אם הוא נהיה חבר.

"ויש עוד כלל בהשפעה, השפעה זה רק בדרכי נועם ובידידות, אבל בכפייה השפעה בכפייה זה לא השפעה חינוכית, זה לא חינוך, בזמן שיש הכפייה אז הוא מוכרח, אז הוא מתנהג כמו שכופים אותו, אבל אחר כך כשאין כפייה הוא הולך לפי הטבע שלו, הוא לא מחונך, אז זה לא משפיע.

"ויש גם גמרא שגם נשים יש להם זכות זיכוי הרבים, במשפחה, לילדים ולבעל, שנותנים להם את האפשרויות ללמוד ולעשות מעשים טובים, אז הם גם כן מזכי הרבים.

"אז זה הכל מתי שהיה קשר אישי עם כל אחד ואחד, אבל עכשיו הקשר הוא רק בטלפון, מקווים שיהיה בקרוב איזה פתרון, אבל גם בטלפון אפשר, אפשר גם להשפיע, הראש ישיבה, המגיד שיעור, וכל השפעה, אפשר גם בטלפון, גם יראת שמים וגם מידות טובות, גם משגיחים, ומשיבים, הכל, גם החברים גם כן, כל השפעה יכולה להיות גם בטלפון.

"אז אנחנו מקווים שההשפעה תוכל להתחדש כמו שהיה פעם בעזרת השם".

השו"ת המלא עם ראש הישיבה

 • שאלה: הר"מים שואלים, מה שהראש ישיבה אומר שצריכים לדבר בלימוד עם בחורים גם בטלפון האם זה צריך להיות גם על חשבון הלימוד של הרב עצמו?

הגר"ג: "זה זיכוי הרבים, בודאי, איזה שאלה, זה זיכוי הרבים, מה השאלה, זה זיכוי הרבים, הוא ילמד בזמן אחר, אבל זה זיכוי הרבים, זה נקרא שהוא לומד!

"מה שהוא מלמד זה יותר ברור אצלו ממה שהוא לומד לעצמו, מה שהוא לומד לבד זה לא כל כך ברור, אבל כשהוא מסביר לאחרים זה יותר ברור, בשביל המלמד זה יותר ברור".

 • שאלה: וכשהוא מלמד את הבחור בטלפון האם גם יש צורך לדבר עם בחורים לא בלימוד בשביל להתקרב ללב שלהם?

הגר"ג: "נכון, גם זה כדאי, לדבר שיחות אישיות עם כל אחד, לדעת מה מעיק עליו, מה קשה לו, מה מפריע לו, בודאי, זה חשוב מאד, לתת הדרכה, להדריך, להרגיע, זה חשוב מאד".

 • שאלה: הראש ישיבה הזכיר שגם אצל הבנות ובלב שומע בנות, הם שואלות האם גם המורות יש להם את הדבר הזה שהם צריכות להתקשר לתלמידות?

הגר"ג: "למה לא, למה לא, זה מוסיף, זה מוסיף הרבה, בודאי, לתלמידות גם בלימוד, בלימודי קודש נגיד, או גם במה שצריכים, מה שתלמידות צריכות וגם בשיחות אישיות, שיחות עידוד, שיחות הרגעה".

 • שאלה: יש הורים שמתקשרים ללב שומע הם מרגישים שהם מאוכזבים קצת מהבנים שבאו לפעמים הם חשבו שהילדים הבנים שלהם בישיבות כל הזמן לומדים אבל עכשיו הבחורים קצת במצב שקשה להם והאבא או האמא רואים שהבן לא כל כך כל הזמן שקוע בלימוד ומתפלל מה כדאי להגיד להורים האלה?

הגר"ג: "רק בידידות, בידידות בלי כפייה, השפעה בלי כפייה, בלי כפייה כל הערה זה מזיק, עוד יותר גרוע יהיה, הילד הזה עדיין לא הגיע לידי אהבת תורה ולידי יראת שמים מספיק אבל כל הערה זה יותר גרוע יהיה.

"כבר הילד יודע את מה שההורים רוצים, הוא יודע מזה, רק קשה לו וכל הערה זה דבר ידוע, אלו שמעירים הערות לילדים זה מקלקל אותם עוד יותר".

 • שאלה: מה להגיד לבחורים שמתקשרים שהם מרגישים שההורים שלהם מאוכזבים מהם?

הגר"ג: "ההורים צודקים, הם באמת מאוכזבים, מה הם רוצים? שלא יהיו מאוכזבים? הם צריכים שילמדו מוסר, כשילמדו מוסר אז ההורים יהיו מרוצים מהם גם כן שיתנהגו התנהגות כפי הדין, כפי מה שהתורה דורשת.

"ההורים צודקים שהם מאוכזבים. אלא מה, הבחור אכפת לו? זה כואב לו, נכון, אבל הוא אשם".

 • שאלה: יש בחורים שמפחדים מהמגפה, מפחדים למות, מפחדים מהמצב, מה צריך לומר להם?

הגר"ג: "אם נזהרים, יש כללי זהירות, ואם נזהרים אין שום בעיה, שייזהרו, צריכים להיזהר באמת, ואם נזהרים אין שום בעיה, יש כללי זהירות, כללי זהירות שאז אין שום בעיה".

 • שאלה: בחור שמבקשים ממנו ללמוד עם אח שלו הקטן חומש, וזה בא על חשבון לימוד בעיון, הוא שואל אם זה ראוי?

הגר"ג: "כן, הרי הוא צריך ללמוד הילד, זה חינוך, הילד צריך ללמוד, זה זיכוי הרבים".

 • שאלה: גם כשבחור לומד עם אח שלו הקטן יש בזה זיכוי הרבים?

הגר"ג: "כן, בודאי, זה מחנך אותו! זה לא רק הרגע הזה, זה נותן לו חינוך גם על העתיד גם כן, הוא מקבל אהבת תורה".

 • שאלה: יש בחור שהתקשר ללב שומע, הוא בחור מאד טוב והוא לומד מאד טוב, הוא אומר שיש לו שכן שהוא לומד איתו חברותא דרך המרפסת, והוא צועק איתו במרפסת, הוא שואל אם זה לא חילול השם, אנשים חושבים שהם רבים, שצועקים אחד על השני...

הגר"ג: "לא יחשבו, לא יחשבו...".

 • שאלה: או הרגל של חוצפה הוא אומר, אולי יש בזה הרגל של חוצפה שהוא צועק ככה חזק?

הגר"ג: "אין מה לחשוש, אין מה לחשוש".

 • שאלה: יש עכשיו ר"מים שנותנים את השיעורים בטלפון הם שואלים האם לתת את השיעור כמו כשהם לומדים תמיד בישיבה באותו אורך לפעמים זה שעה, לפעמים זה שעתיים, או לעשות יותר קצר שיהיה יותר קל לבחורים?

הגר"ג: "זה תלוי, תלוי לפי הטבע של הבחורים, לפי הכוחות של הבחורים, אם זה קשה אז זה לא כדאי, אם זה קשה אז זה לא נקלט, צריך לברר אצל הבחורים, לראות אם זה קשה להם או לא קשה להם".

 • שאלה: יש בחור שהוא בבית והוא רוצה לקום בשבע בבוקר כמו הזמנים של הסדרים בישיבה וללמוד לפי הסדרים שבישיבה אבל הוא נמצא בבית והמנין של השכנים זה רק בשמונה או שמונה וחצי בבוקר, מה להעדיף, האם תפילה ביחידות או שמירת הזמנים של הלימוד בישיבה?

הגר"ג: "לא, תפילה בציבור! הוא ילמד בזמן אחר, הוא ילמד בזמנים אחרים, תפילה בציבור זה דבר גדול מאד תפילה בציבור, הוא ילמד בזמן אחר".

 • שאלה: יש בחורים שקשה להם ללמוד במצב הזה, האם אפשר להגיד להם שזה זמן מסוגל יותר להצלחה, האם רואים דברים כאלה בדורות הקודמים?

הגר"ג: "שילמדו דברים יותר קלים, מה שיותר קל".

 • שאלה: כן, אבל לעודד אותם ללמוד, יש בזמן הזה דווקא זמן יותר מסוגל?

הגר"ג: "כן אבל זה קשה ללמוד דברים קלים, מה שלא קשה, דברים יותר קלים, גמרא עם רש"י בלי תוספות, או פחות תוספות, תוספות קלים, מה שמבינים יותר קל, מה שיותר מבינים זה גורם גם להתמדה, לימוד פשוט זה מושך, זה עושה התמדה, לימוד משעמם זה בטלה, ללמוד מה שמעניין, מה שמושך, לימוד שמושך".

 • שואל: יישר כוח גדול. שהראש ישיבה ייתן ברכה...

הגר"ג: "בהצלחה, בסייעתא דשמיא".