אאא

הרב זאב קצנלבוגן, בפינה מיוחדת ב'כיכר השבת' - לומדים את ספר התהילים.

פרק מ"ז

 ההסבר הקצר לפרק מ"ז

 

  • ההסבר המורחב לפרק מ"ז:

 

פרק מ"ח

 ההסבר הקצר לפרק מ"ח

 

  • ההסבר המורחב לפרק מ"ח:

 

ל

לפינות הקודמות >>