אאא

הערב (שני), יחול ליל ל"ג בעומר, כאשר השנה יש איסור להדליק מדורות בל"ג בעומר, על פי תקנות לשעת חירום, בשל רצון למנוע התקהלויות מחשש להפצת נגיף הקורונה.

האיסור חל גם על שהייה לצד מדורה וזאת כבר משבוע שעבר ביום חמישי ועד סוף השבוע, במרחב הציבורי ובמרחב הפרטי.

העובר על התקנות, צפוי למאסר של עד שישה חודשים או לקנס בגובה של עד 14,400 ש"ח.

זה נוסח התקנות המלאות לשעת חירום (נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות), התש"ף - 2020:

על פי התיקון לתקנות שעת חירום מיום 7.5.2020 חל איסור על הדלקת מדורות, ושהייה לצד מדורה בין התאריכים: 7/5-13/5 במרחב הציבורי ובמרחב הפרטי.

העובר על הוראות התקנה צפוי למאסר של עד 6 חודשים או לקנס בגובה של עד 14,400 ש"ח

בכבאות והצלה קוראים לציבור להישמע להנחיות ולא להדליק מדורות, דבר זה עלול לגרום לעונשים וקנסות הקבועים בחוק.