אאא

הרב אלעזר רומפלר, מנהיג קהילת תהילות ישראל בירושלים, עוקב מזה תקופה אחרי קן שנבנה סמוך לקבר שמעון הצדיק.

בסוף השבוע האחרון, אחרי שקרא במשך זמן רב פרקי תהילים במקום, יצא בשעה 04:30 לפנות בוקר ממתחם הציון, וקיים את מצוות שילוח הקן.

הרב רומפלר, המגיע בממוצע אחת לשבוע להתפלל בקבר התנא, טיפס על כיסאות וסטנדרים על מנת להגיע אל הקן הגבוה, ולקיים את המצווה.