אאא

הרב זאב קצנלבוגן, בפינה מיוחדת ב'כיכר השבת' - לומדים את ספר התהילים.

פרק ס"ג  

 ההסבר הקצר לפרק ס"ג

 

  • ההסבר המורחב לפרק ס"ג:      

 

פרק ס"ד

 ההסבר הקצר לפרק ס"ד

 

  • ההסבר המורחב לפרק ס"ד:  

 

לפינות הקודמות >>