אאא

הרב זאב קצנלבוגן, בפינה מיוחדת ב'כיכר השבת' - לומדים את ספר התהילים.

פרק ע"ג 

 ההסבר הקצר לפרק ע"ג

 

  • ההסבר המורחב לפרק ע"ג: 

 

פרק ע"ד 

 ההסבר הקצר לפרק ע"ד

 

  • ההסבר המורחב לפרק ע"ד: 

 

לפינות הקודמות >>