אאא

כל שנה

מאז אותן נעשה ונשמע

לקראת הקבלה הראשונה

היינו שם

התכוננו ,התאספנו, התרגשנו

חיכינו ידענו שונים היינו

רצינו וזאת בלי שידענו

איך ומה כמה נצטרך

אהבה פשוטה כניעה מרצון

פה לא פצה

עין דמעה

אוזן שמעה

כל נכות נעלמה

והיינו לאחד

אותו הסגולה

וקיבלנו אותה

המתנה היקרה

ומאז ובכל שנה גם ואף בעידן זו המחלה

נלמד נהיה נקבל ונקרא

נשמח איתה ומתוכה

נלמד שנחכה ונמשיך אם צריך

נאחוז גם אם מפגיעה

נתאסף ואולי בחלקה

יהיו שבודדים ילמדו

וכאלו שמהבית יקראו

ואלו ובכל זאת שעד עלות לא ישנו

כי היא כאן והיא עדיין שלנו

לא נחשוש, נאהב

לא נרתע, נדבק

לא ניקח, נרעב

נרצה לעוד ללימוד לטהרה

לקודש לשמחה

להיא שכה קדושה

ויותר מהיותה

כאן עכשיו בעידן החדש

כי את אשר הוא יאהב

והיא מאיתנו אט אט תרחק

עליו היא שומרת

עליו מגינה

בצילה ישהה

מתוך הדיו יקרא

שאין עוד מלבדו

אנחנו נישאר

נהיה ונאהב

בלעדיה ובסביבתה

עם סגולה

נעשה ונשמע

 

לקריאת הטור הקודם