אאא

בית הדין 'הליכות עולם', מיסודו של מרן פוסק הדור רבינו עובדיה יוסף זצ"ל, דן בימים האחרונים בשאלות שמעסיקות את הציבור שומר התורה והמצוות בחודשים האחרונים. האם בשל מגיפת הקוורנה והמגבלות שהוטלו על האזרחים צריכים לשלם עבור מוסדות החינוך והאולמות. "כיכר השבת" עם פסק הדין המלא.

על פסק הדין חתמו שבעה דיינים בראשות הגאון רבי ברוך שרגא, הגאון רבי יצחק כהן והגאון רבי שמואל פנחסי.

תשלומים למטפלות, מעונות, משפחתונים וגנים פרטיים .

א - מטפלות המקבלות שכר על בסיס שעות או ימים: ההורים אינם צריכים לשלם עבור הימים בהם הילדים לא שהו אצל המטפלת מחמת איסור הרשויות עקב נגיף הקורונה.

ב- מטפלות מעונות משפחתונים וגנים פרטיים המקבלים שכר חודשי קבוע: מעיקר הדין, לא ניתן לחייב את ההורים לשלם עבור התקופה בה היו המוסדות סגורים עקב הנחיית הרשויות, ואף אם שילמו ההורים בצ'קים - אין לגבותם. אולם, מאחר והדבר נתון במחלוקת הפוסקים, הוראת בית הדין כי ההנהגה הראויה בזה לכל, לשלם %40 מן השכר המלא בחודש רגיל, בנוסף יש לבעל המוסד לנכות הוצאות ככל שנחסכו בתקופה זו.

ג - הסכום נקבע ע"פ החישוב דלהלן: 1 - חישוב שכר 'פועל בטל' ב-%80 ,שהוא הממוצע בעבודות כעין אלו. מאחר ושכר פועל בטל משתנה בהתאם לסוג העבודה, שעות העבודה, ובהתאם לתקופה, ולא ניתן לאמוד כל מקרה לגופו.

2 - עשיית פשרה ותשלום מחצית משכר פועל בטל. מאחר ונחלקו הפוסקים בדין מכת מדינה כנ"ל.

3  - בנוסף, יש להפחית הוצאות שנחסכו למפעיל המוסד, כגון הזנה, הוצאת עובדים לחל"ת, וכדו'.

ד - מפעילי גנים מעונות משפחתונים וכדו' שקיבלו פיצויים מן הרשויות, כגון דמי אבטלה, מענק לעצמאים וכדו'. עליהם לחשב את כלל התשלומים שקיבלו. לאחר מכן לחשב, האם וכמה חסר להם על מנת להגיע לתשלום 'פועל בטל' שהוא כ- %80 כנ"ל, בניכוי הוצאות. עבור הסכום שנותר ישלמו ההורים חצי. .

ה - עבור ימי חופשת הפסח: יש להורים לשלם שכר מלא עבור כל ימי החופשה.

ו - השלמת ימי לימודים בחופש הגדול: ככל שישלימו המוסדות הנ"ל, ימי לימודים על חשבון ימי חופשת הקיץ. ישלימו ההורים את השכר עבור אותם הימים הנוספים לשכר מלא.

תשלומים לת"ת, בי"ס, ישיבות, סמינרים ומוסדות שהפעילו 'למידה מרחוק'

ז - מוסדות שהפעילו 'למידה מרחוק' באמצעות הטלפון וכדו'. ככל שהמוסד משלם שכר מלא למלמדים ולא הוציאם לחל"ת, על ההורים לשלם תשלום שכר לימוד מלא בניכוי הוצאות, כדלהלן.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ח - על בעלי המוסדות לנכות את ההוצאות שנחסכו בעקבות אי הגעת הילדים למוסד, כגון הוצאות הזנה, ניקיון, שרתי תחזוקה, הסעות וכיוצ"ב. כמו"כ במידה שהוצאו חלק מן המלמדים לחל"ת יש לנכות גם את שכרם כהוצאות שנחסכו.

ט - עבור ימי חופשת הפסח - על ההורים לשלם תשלום מלא.

י - מוסדות שישלימו ימי לימודים נוספים על חשבון ימי חופשת הקיץ, יפחיתו את מספר הימים שישלימו, ממספר הימים עליהם יש לנכות את ההוצאות הנ"ל.

תשלומים לאולמות, תזמורות וכדו'

יא - בעלי שמחה ששכרו את שירותיהם של אולמות, תזמורות, וכיוצ"ב, ולבסוף בעקבות הוראת הרשויות לא נזקקו לשירותים אלו וביטלו את הזמנתם: ככל שנותני השירותים לא הוציאו הוצאות על האירוע, ולא נגרם להם הפסד מחמת המזמין, אין בעלי השמחה צריכים לשלם כלל. .

יב - אף אם שילמו בעל השמחה חלק מן התשלום או אפי' רק מקדמה, על נותני השירותים להחזיר את הכסף לבעלי השמחה