אאא

היום (רביעי), הוא היום האחרון לשימוש בכלי של השב"כ לאיכון טלפונים במסגרת המאבק בנגיף הקורונה. זאת, מאחר שהממשלה לא הניחה על שולחן הכנסת את הצעת החוק המסמיכה את השב"כ להמשיך בכך. קבינט הקורונה החליט השבוע שלא להמשיך עם ביצוע איכוני טלפונים על ידי השב"כ בעקבות הסתייגותו של ראש השב"כ נדב ארגמן.

שלשום אישרה ועדת המשנה לשירותים חשאיים את בקשת הממשלה להארכת מועד של 48 שעות להניח על שולחן הכנסת את חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) התש"ף-2020.

כפי שקבעה הוועדה, אי הנחת הצעת החוק על שולחן הכנסת משמעותה פקיעת הסמכתו של השב"כ לסייע בנושא, אף שזו ניתנה עד ליום 16.6.20, וזאת לאור עמדתה, והחלטת בג"ץ, כי יש לפעול להסדרתו של הנושא בחקיקה ראשית, ולא בהחלטות מתמשכות הנובעות מתקנות שעת חירום.

 נתניהו אחרי קבינט הקורונה: הקפידו על הכללים (צילום: רועי אברהם, לע"מ)

יו"ר הוועדה, ח"כ צבי האוזר (דרך ארץ): "החל מהיום בחצות ישנה מניעה חוקית לעשות שימוש בכלי שירות הביטחון הכללי לצורך איכון מכשירי טלפון במסגרת המאבק בנגיף הקורונה. המאבק בנגיף הוא ארוך וחריג אך גם הסתייעות ביכולות שירות הביטחון הכללי הינן חריגות ביותר. ראינו לנכון לקיים דיון פתוח בנושא מהותי זה שעיקרו איזון בין הזכות לפרטיות לזכות הבסיסית לחיים. ועדת המשנה לשירותים חשאיים ראתה לאורך כל הדיון שנמשך כשלושה חודשים את הצורך בבחינת חלופות אפקטיביות לשימוש בכלי השב"כ. העובדה שהממשלה החליטה שלא להתקדם בשלב זה עם הליך חקיקה שיסדיר שימוש בכלי השב"כ, מוכיחה כי התעקשות הוועדה על חלופות נפלה על אזניים קשובות. תקוותי שהממשלה תפעל באמצעים אחרים לתת מענה אפקטיבי לשמירת שלום הציבור בנושא הקורונה ותפנה להמשך הליך חקיקה רק במקרה בו יהיה קיים צורך ממשי ולא יינתן מענה משמעותי בכלים אזרחיים אחרים".