אאא

ההכנות לקראת סיום כתיבת ספר התורה השמיני בהוראת הרבי מליובאוויטש - הפעם בעיר ירושלים: שורה ארוכה של רבנים ואישי ציבור כבר כתבו אותיות, והפעם הצטרפו אליהם מעיר הקודש והמקדש.

בשלושה אירועים נפרדו, בהם רבה של העיר הגרש"מ עמאר, השר לענייני ירושלים רפי פרץ וראש העיר משה ליאון השתתפו בכתיבת אותיות בספר התורה הכללי לאחדות עם ישראל.

בכתיבת האותיות בלשכת ראש העיר ירושלים השתתף גם סגן ראש העיר אריה קינג, חבר המועצה יונתן יוסף, נציג חב"ד בעירייה יעקב הלפרין ויו"ר הועד לכתיבת הספרי תורה הכלליים הרב משה שמואל אוירכמן.

 הסבא סיים את הספר הראשון, הרב לאו את השמיני (ללא קרדיט)

מדובר בחלק מההכנות לקראת סיום ספר התורה הכללי - השמיני במספר - שנכתב למען אחדות עם ישראל ביוזמתו של הרבי מליובאוויטש לפני כארבעה עשורי.

כעת, נכתבו בו האותיות האחרונות בפרשת וזאת הברכה לצד החומות של ירושלים עיר הקודש.