אאא

לאחר השבת השקטה בבית המדרש של סאטמר בבני ברק, הגישו עורכי הדין מטעם הצדדים ובשליחות המגשרים הודעה מיוחדת לבית המשפט בה נמסר כי התפילות בשבת האחרונה עברו בשלום, וללא אירועי אלימות מכל סוג שהוא.

כמו כן הבהירו המגשרים בהודעתם כי הם מתנערים מהאיש שעתר לביהמ"ש כביכול בשם המתפללים: "הובא לידנו תצהיר שנשלח לבית המשפט כביכול בשם 90 אחוז מהמתפללים, ברם המגשרים מדגישים כי הנ"ל אינו קשור לקהילה, ואיש מבין המתפללים לא ראה בו כל נציג מטעם מאן דהוא, ונוכחותו בשבת בתפילה הייתה כשל אורח שנקלע למקום".

ההודעה הוגשה לבית המשפט בשל התחייבות הצדדים בדיון שהתקיים ביום חמישי האחרון, במהלכו אמר השופט כי במידה והשבת תעבור בצורה שקטה, הליך הגישור יימשך בתקווה לתוצאה רצויה.

עוד כתבו המגשרים לבית המשפט כי ביום שישי נערכה ישיבת גישור ראשונה בין הצדדים, וכי לאחר מכן נערכה שיחת וועידה משולשת של המגשרים יחד עם האדמו"ר מהר"א מסאטמר שאיחל הצלחה גדולה לצדדים, ועל פי הוראתו שימש המגשר וולדמן כאחראי על התפילות בבית המדרש, בהסכמתו של המגשר מנחם גשייד.

האדמו"ר אף ביקש מהצדדים לעשות ככל שביכולתם על מנת להשיב את השקט והשלווה לקהילת סאטמר בבני ברק.

 המהומות בביהמ"ד (באדיבות המצלם)

בתוך כך, לקראת שבת יצאו אנשי הוועד העליון של סאטמר בארה"ב במכתב נוסף עבור החסידים שבו הם תוקפים שוב את ההליכה לערכאות על ידי מי שהציג עצמו כנציג המתפללים.

במכתבם כותבים חברי הוועד: "באנו בזה להביע צערינו וכאבינו, כאשר אנחנו בתומינו עשינו פעילות שונות למנוע מהומות וחילול כבוד בית המדרש, אחרי שבחג השבועות העבר נתהוה חילול הקודש והמקדש, וחילול ספר תורה ה"י, ועפ"י ידועה ברורה על חיזור ושינון הדבר בשב"ק שלאחריו, הוחלטנו בלית ברירה לעשות הצעד הקשה מאוד ולשכור חברת שומרים נכריים מבלי חשש חילול שב"ק".

"אולם לצערינו יצא שכרו בהפסידו כי לא עלה על דעתינו דבר כזה שיבואו ללחום עם השומרים, לעורר מהומות ולהזיקם בכל אופני פרעות ורציחה בעצם יום השבת, וגרמו חילול שב"ק וחילול ה', והשומרים הללו הוצרכו להזמין את המשטרה כדי להגן עליהם, אך לדאבון לב כל יראי ה', במקום לחתום שטר בוררות כדין, הביאו הענין בערמה לערכאות של בית משפט הציוני בזדון, ע"י איש הרחוק ממחנינו ששכרו למשימה זו לערער נגד המשטרה".

עוד כותבים חברי הוועד כי "כל ההשתדלות מצדינו עד לרגע האחרון ביום חמישי שעבר להגיע להסכמות מחוץ לכותלי בית המשפט, כדי שלא יתחלל שם ה' ח"ו, לא צלחו, ומה שקרה בפועל זה שצו ההסגר הוחזר, אך הוקפא למשך שבועיים על מנת שהצדדים יוכלו להגיע להסכמות או לדין תורה, ואשר על כן מוטל על כל אחד ואחד החובה להסיר החרפה ולמנוע את המשך הדיונים בנושא בבית המשפט".