אאא

הרב זאב קצנלבוגן, בפינה מיוחדת ב'כיכר השבת' - לומדים את ספר התהילים.

פרק ק"ה  

 ההסבר הקצר לפרק ק"ה

 

  • ההסבר המורחב לפרק ק"ה:  

 

פרק ק"ו

 ההסבר הקצר לפרק ק"ו

 

  • ההסבר המורחב לפרק ק"ו:  

 

לפינות הקודמות >>