אאא

באי בית מדרשו של הגאון רבי דוד לייבל בבני ברק נתקלו בסוף השבוע האחרון במכתב מחאה חריף שתלה במקום, בעקבות שני מקרי האלימות האחרונים: תקיפתו של הרב יעקב אייזנבך, מרבני 'הפלג' במודיעין עילית, והאיום בסכין על ראש ישיבת פתחי עולם הגאון רבי אליהו מאיר פייבלזון.

"נפל דבר נורא בישראל", נפתח מכתבו של הרב לייבל. "אנשים שפלים הרימו ידם באגרוף רשע על תלמידי חכמים מופלגים, בקרית ספר ובירושלים, אם במכות נמרצות ואם באיומי סכין".

ראש רשת הכוללים 'אחוות תורה' המשיך וכתב: "לא יעלה על הדעת שדבר כזה יעבור בשתיקה, בלי שום מחאה. הרי אנשים אלו הם בשמתא ונידוי, אסור לשבת בד' אמותיהם ואסור לצרפם למניין, כדין המבזה תלמיד חכם (שולחן ערוך יורה דעה, סימן שלד)".

 מחאת תלמידי הגרא"מ פייבלזון (באדיבות המצלם)

"יותר מדי זלזלנו באוזלת היד מול הקרבות האלימים שהתנהלו בתוככי ישיבות חשובות", רומז הרב לייבל לסכסוכים וותיקים ששבים ומתעוררים מדי פעם, "לא התנערנו אז בצורה חדה וברורה מהמעשים, וכך נפתח פתח לטרור. נערים משלו בנו; התקיימה בנו נבואת ישעיה 'ונתתי נערים שריהם ותעלולים (עולי ימים) ימשלו בם'".

"אסור לנו להניח למצב כזה לקרות", חתם הגאון רבי דוד לייבל את מכתבו הנחרץ.

יצוין, כי בשיחה עם תלמידיו הסביר הרב לייבל כי מחאתו היא על "הצורה של השלטת טרור" - בלי קשר לזהותם או לדרכם של הרבנים שהותקפו או אוימו.