אאא

הרב זאב קצנלבוגן, בפינה מיוחדת ב'כיכר השבת' - לומדים את ספר התהילים.

פרק ק"ז 

 ההסבר הקצר לפרק ק"ז

 

  • ההסבר המורחב לפרק ק"ז: 

 

פרק ק"ח 

 ההסבר הקצר לפרק ק"ח

 

  • ההסבר המורחב לפרק ק"ח: 

 

לפינות הקודמות >>