אאא

בזמן שהליך הגישור בנושא הסכסוך במוסדות סאטמר בבני ברק נמשך בברכת האדמו"ר, פנו גורמים בחסידות בארה"ב בבקשה למנהלי הקהילה בירושלים, על מנת שיחתימו את החסידים על מכתב נאמנות לרבי ולדרכו.

במכתב עליו נקראו לחתום החסידים בירושלים נכתב: "אני החתום מטה מאשר בזה שהנני חבר בקהילתנו הקדושה קהל 'יטב לב סאטמר', המתנהלת ע"פ דרכו הבהירה של מייסדה האדמו"ר בעל ה'דברי יואל' זיע"א, ואחריו ממלא מקומו האדמו"ר בעל ה'ברך משה' זיע"א, וע"י בנו וממשיך דרכו האדמו"ר מהר"א, וכל הוראותיו בקודש בענייני הקהילה והמוסדות מחייבים אותי ואת בני ביתי ואת כל הקהילה, מעתה ועד עולם".

עוד נקראים חברי הקהילה לחתום על כך שבעתיד הם מחויבים להמשיך ולחנך את ילדיהם במוסדות סאטמר תחת הנהגתו של האדמו"ר הנוכחי, ולהיות כפופים למרותו ולהוראותיו בכל נושא ונושא.

יצויין כי בימים הקרובים צפויים בחסידות לפעול ולהגביר את המאמצים על מנת שכלל החסידים המתגוררים בשאר הערים יחתמו אף הם על המכתב.

 (המכתב עליו נדרשים החסידים לחתום)
(המכתב עליו נדרשים החסידים לחתום)