אאא

על רקע חשיפת ירון אברהם בערוץ 12 על הכוונה להטיל סגר בערים נוספות, וועדת החוקה אישרה היום את הצע"ח להארכת התקנות להכרזת 'אזור מוגבל', כאשר יו"ר הוועדה ח"כ יעקב אשר הכניס בחוק מספר שינויים דרמטיים שיחסמו את היד הקלה על הדק הסגר.

מלבד הפיקוח של וועדת החוקה על הסגר, כולל היכולת לבטלו לאחר דיון בוועדה, יו"ר הוועדה ח"כ אשר הכניס בחוק סעיף דרמטי האוסר על הטלת הגבלות אם לא התקיימה התייעצות בכתב עם ראשי הרשויות המקומיות.

לפי התוספת של ח"כ אשר, נייר עמדה של הרשות יוגש לוועדת השרים שתידרש להתייחס בכתב בהצעת ההחלטה לכל אחד מנימוקי הרשות בעניין הסגר.

מדובר בשינוי משמעותי שאם היה קיים כאשר הוכרז הסגר על אלעד, הכל היה שונה לחלוטין. כזכור, ראש העיר אלעד ישראל פרוש טען כי לא התייעצו עם העירייה לפני שהוחלט על הטלת הסגר.

עוד נקבע לדרישת אשר כי ההחלטה על אזור מוגבל תתקבל לאחר שוועדת השרים שוכנעה כי גודלו של האזור שיוגבל והיקף ההגבלות אינם עולים על הנדרש בהתחשב בין היתר בפיזור החולים ובמאפיינים הייחודיים של האזור (בין היתר: מספר נפשות לכל בית אב).

שינוי נוסף שערכה הוועדה הוא היפוך ברירת המחדל שהייתה בתקש"ח, כך שעם חקיקת החוק הוועדה תצטרך להחליט באופן נפרד על כל מגבלה שתחול באזור ולא יוכלו להחיל מיד סגר מלא .

יו"ר הוועדה ח"כ יעקב אשר אמר: "אני רוצה לנצל את הבמה הזאת ולומר למשרד הבריאות: שלא ינסו לצייר לכם, אנחנו לא פופוליסטיים, ואני חלק מהקואליציה וחלק מהממשלה. דווקא כידיד של שר הבריאות שאני מוקיר אותו ומכיר אותו שנים רבות, אני לא רוצה שיצאו תקלות תחת ידו. ולכן כשאנחנו מתווכחים אנחנו עושים את זה אמיתי ולשם שמיים, לא פופוליסטי ולא בשביל כותרות.

"גם אם יש ויכוחים, כולל הויכוח שהיה היום (על הדרישה להיוועץ בראש הרשות לפני הטלת סגר), בסוף הוצאנו משהו מתוקן תחת ידינו. אני מבקש שכשאתם מביאים את הדברים לשרים תבשלו אותם טוב עם המציאות. לא נסלח לעצמנו אם לא נוציא דברים מתוקנים תחת ידינו".