אאא

הרב זאב קצנלבוגן, בפינה מיוחדת ב'כיכר השבת' - לומדים את ספר התהילים.

פרק ק"ט 

 ההסבר הקצר לפרק ק"ט

 

  • ההסבר המורחב לפרק ק"ט: 

 

פרק ק"י 

 ההסבר הקצר לפרק ק"י

 

  • ההסבר המורחב לפרק ק"י: 

 

לפינות הקודמות >>