אאא

הרב זאב קצנלבוגן, בפינה מיוחדת ב'כיכר השבת' - לומדים את ספר התהילים.

פרק קי"א 

 ההסבר הקצר לפרק קי"א

 

  • ההסבר המורחב לפרק קי"א: 

 

פרק קי"ב 

 ההסבר הקצר לפרק קי"ב

 

  • ההסבר המורחב לפרק קי"ב: 

 

לפינות הקודמות >>