אאא

אבל בחסידות גור לאחר שאמש (ראשון) סמוך לחצות הלילה, הלך לעולמו הגאון רבי אברהם מרדכי איזבי, ראש ישיבת 'בית ישראל' - גור בעיר אשדוד, ומגדולי מרביצי התורה בחסידות, והוא בן 79 בפטירתו.

רבי אברהם מרדכי ז"ל נולד בדטרויט לאביו רבי צבי יעקב, מחשובי חסידי גור בארה"ב, ועוד לפני שהגיע לגיל מצוות עבר המנוח ללמוד בישיבת טלז, שם היה ידוע כאחד ממתמידי הישיבה, ולאחר שעלה לישראל, למד בישיבת מיר, תוך שהוא מקפיד על שילוב של תורה וחסידות יחדיו.

בחייו היה דבוק בכל נפשו לאדמו"רים מגור, ה'בית ישראל', ה'לב שמחה' ולאדמו"ר ה'פני מנחם' זיע"א, ולאחר מכן גם לאדמו"ר הנוכחי, עליו היה ניכר שהוא מכבד מאד את המנוח.

עוד קודם היותו בתפקיד ראש הישיבה, היה נוהג רבי אברהם להרביץ תורה בישיבת קמניץ בירושלים, ובשעות הערב היה נוהג לבקר בישיבת 'אור שמח', שם היה מקרב את תלמידי הישיבה לאביהם שבשמיים.

לפני כמה שנים חלה רבי אברהם, ומאז סבל ייסורים קשים, עד שאמש החזיר את נשמתו ליוצרה למגינת לבם של בני המשפחה.

הלווייתו צפויה להתקיים בשעות הקרובות בירושלים, והיא צפויה לצאת מבית המדרש דחסידי גור.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.