אאא

מסכת שבת, דף קל"א - בעברית: 

 

מסכת שבת, דף קל"א - באידיש:  

 

מסכת שבת, דף קל"א - באנגלית: 

 

מסכת שבת, דף קל"א - בצרפתית: 

 

מסכת שבת, דף קל"א - בספרדית: