אאא

ראש עיריית ירושלים, משה ליאון, התארח לראיון באולפן 'כיכר השבת', בכדי להתריע שהסגרים המוטלים על השכונות החרדיות מזיקות בשל העובדה שהשכונות הופכות למדגרות קורונה. צפו בראיון המלא.

 "סגר זו מדגרה אמיתית, משום שאי אפשר לצאת וכך הרבה אנשים נמצאים יחד ונדבקים, ואני חושב שישנם אנשים שבגלל הסגר פועלים בדווקא נגד ההנחיות, ולכן סגר הוא בסופו של דבר לא משהו יעיל".

אתה מרגיש שעושים סגר רק על השכונות החרדיות?

"אני לא חושב שיש אכיפה בררנית, וצריך לדעת שאין שום שכונה נוספת בעיר שיש בה 50 חולים לאלף איש, ולכן אני סבור שאין אכיפה בררנית, אבל גם אני טענתי למשרד הבריאות שגם כשעושים סגר יש לבצע אותו בהגיון, ולא לסגור 40.000 איש שאינם יכולים לצאת לעבודה, ולכן ביקשתי השבוע משר הבריאות שאם נהיה שוב במצב שצריך להטיל סגר על שכונות בירושלים, שנעשה זאת ביחד לטובת התושבים".

יצוין כי במהלך הראיון הדגיש ליאון שבשלב זה לא מתקיימות שיחות על האפשרות להטלת סגר בשכונות הר נוף וברמות בעיר, שכן הקריטריון להטלת סגר הוא חמשה חולים לאלף תושבים, מספרים הקיימים רק בשכונות הסגר.

באשר לטענות לאפליית בנות ספרדיות בסמינרים, אמר ליאון: "הקמנו ועדת רבנים האחראית על שיבוץ בנות. על פי מה שאני יודע -העיר נקייה מאפליית ספרדיות ועדיין צריך לעמוד על המשמר. אם נשמע על אפליה - נשתמש בסנקציות. אני ספרדי והספרדיות חשובות לי".