אאא

מסכת שבת, דף קל"ב - בעברית:  

 

מסכת שבת, דף קל"ב - באידיש:   

 

מסכת שבת, דף קל"ב - באנגלית:  

 

מסכת שבת, דף קל"ב - בצרפתית:  

 

מסכת שבת, דף קל"ב - בספרדית: